Hlavní kontakt

Adam OPTIMART s.r.o.
Mrštíkova 399/2a
46002 Liberec, Czech Republic

e-mail: obchod@adamoptimart.cz

Vážení zákazníci,

liberecký sklad převedl svou činnost do Prahy pod AURA oční optika s.r.o.:

OBJEDNÁVKY NÁHRADNÍCH DÍLŮ: pouze mailem na adresu: obchod@adamoptimart.cz

Sklad se Vám ozve zpět s odsouhlasením dostupnosti a ceny.

WEBOVÝ OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM pro pouzdra, čistící prostředky a ostatní doplnky bude znovu zprovozněn v sekci VELKOOBCHOD. Zatím prosím objednávejte mailem na obchod@adamoptimart.cz

Telefonicky zatím objednávat nelze, ale můžete si mailem objednat návštěvu obchodního zástupce.

REKLAMACE: Dle Dohody o postoupení reklamačního řízení ze dne 13.06.2018 převzala společnost AURA oční optika s.r.o. IČ: 274 37 931, provozovna Libušská 1, 14200 Praha 4 ke dni 13.06.2018 reklamační řízení společnosti Adam OPTIMART s.r.o., IČ 48948357, se sídlem Mrštíkova 399/2a, 46001 Liberec dle platného velkoobchodního reklamačního řádu publikovaného k 1.1.2018.
Reklamace lze uplatňovat pouze na provozovně:
AURA oční optika s.r.o., Libušská 1, 14200 Praha 4,
a to doručením vadného zboží spolu s úplným údajem o původních prodejních dokladech.
Na neúplně zadané požadavky nebude brán zřetel, popřípadě za vyhledání údajů, které budou chybět, budeme bez předchozí konzultace se zákazníkem účtovat paušální částku 50,-Kč bez DPH.

Děkujeme za pochopení,

tým Adam OPTIMART